Formularz zgłoszeniowy ucznia/słuchacza

Wypełnij wszystkie pola w formularzu poniżej celem wysłania swojego zgłoszenia do Dyrekcji Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dobczycach.

Uwaga dla osób zapisujących się poprzez formularz elektroniczny: Warunkiem przyjęcia do szkoły jest dostarczenie oryginału ostatniego świadectwa oraz trzech zdjęć legitymacyjnych (dyżury w szkole w każdy piątek sierpnia i września w godz. 17-18).

Dane do logowania


Podstawowe informacje


Dane adresowe

/

Podanie

Proszę o przyjęcie mnie do klasy . Ukończyłem(łam) w i pragnę kontynuować naukę w Liceum Ogólnokształcącym.


  Zapoznałem się i akceptuję Statut Szkoły i Regulamin Promocji oraz wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez szkołę moich danych osobowych w związku z prowadzoną rekrutacją i nauką w szkole.
(w.wym.dokumenty do wglądu na żądanie w sekretariacie szkoły lub elektronicznie).