Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, to znaczy:

  1. Wydaje świadectwa takie same jak szkoły publiczne.
  2. Kształci według podstawy programowej ustalonej dla szkół publicznych.
  3. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje merytoryczne i pedagogiczne.
  4. Stosuje zasady oceniania i klasyfikowania takie jak w szkołach publicznych.
  5. Prowadzi dokumentację przebiegu nauczania jak w szkołach publicznych.
  6. Umożliwia przystąpienie do egzaminów maturalnych.
  7. Wydaje wszelkie zaświadczenia do ZUS, KRUS, GOPS, MOPS i innych instytucji.