1.      Opłaty rozpoczynamy od semestru 2

2.      Wszystkie przewidziane planem nauczania egzaminy, zdawane w terminie - bezpłatnie.

3.      Za miesiące wakacyjne nie pobieramy płatności (płacimy do czerwca).

4.      Nie przewidujemy żadnych opłat dodatkowych ani innych ukrytych kosztów.

5.      Terminy płatności do 10 dnia miesiąca. Możliwe indywidualne ustalenia terminów (przesunięcia, kredytowanie itp.).