W bieżącym roku zapraszamy do Liceum w Gdowie. Zobacz:  www.liceumprywatne.pl